DURIAN KOMERSIAL MALAYSIA

Selain dari yang tersenarai, banyak lagi varieti-varieti durian  lain yang digemari oleh penggemar-penggemar durian. Contohnya durian kampung, durian daun, Mon Thong dll.