DurianCorner.Com

D197

D197

Musang King atau Raja Kunyit

D168

D168

IOI atau Mas Hajjah Hasmah

XO

XO

D198

D198

Kim Hong

D24

D24

PEMBERITAHUAN

Maklumat yang terdapat di dalam laman sesawang ini adalah sebagai panduan am kepada sesiapa yang berminat mengenai penanaman durian. Kami tidak akan bertanggungjawab jika mana-mana maklumat yang diberikan menyebabkan kerosakkan atau kerugian di pihak anda. Anda dinasihatkan supaya merujuk kepada Jabatan atau agensI agensi yang berwibawa di dalam bidang penanaman dan pemasaran durian.